Teamcoaching en teambuildingsprogramma'sTeamscan Performability Scan, MBTI en Belbin Organisatieonderzoek Teamontwikkeling voor teamleiders

Teamcoaching en teambuildingsprogramma's

Samenwerken in een team kan enorm inspirerend zijn maar is geen vanzelfsprekendheid. De irritaties over onduidelijke verantwoordelijkheden, onhebbelijke gewoonten en ineffectieve vergaderingen krijgen snel de overhand.

Onze teamcoaching is erop gericht het samenwerken leuk en productief te maken. De teamleden formuleren samen met hun manager het gezamenlijke doel en bepalen samen de koers om daar te komen. Ze leren elkaars kwaliteiten en valkuilen kennen en houden daarmee rekening bij de verdeling van het werk. Ze ervaren wat het is om verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap binnen en buiten het team te tonen. En we vergeten niet de kracht van humor en plezier hebben. Teambijeenkomsten zijn hard werken maar zeker ook lol en plezier maken tijdens en na het werk.

We begeleiden teams zo dicht mogelijk op het alledaagse werk. Veel van onze begeleiding vindt dan ook plaats op de werkvloer en tijdens reguliere overleggen. Voor de start van een teamtraject zetten we regelmatig een één- of tweedaagse startbijeenkomst in. In zo’n startbijeenkomst kijken de teamleden eerst naar zichzelf. Wie zijn we en waarom doen we ons werk op deze manier. Wie is onze klant en wat wenst hij. Het team maakt vervolgens een aanvalsplan, met daarin ruimte voor werkafspraken, de overlegstructuur maar ook de ontwikkeling van de teamleden en omgangsvormen van het team.

Een teamcoachingstraject duurt meestal 6 tot 12 maanden waarin wordt gewerkt aan samenwerkingsvaardigheden, leiderschap, professionaliteit en zelfstandigheid. Dat lijkt lang, maar onze ervaring is dat het venijn vaak in de staart zit. Als het nieuwe eraf is en de oude patronen lastig te doorbreken blijken wordt het spannend. Op die momenten willen we graag de samenwerking analyseren en samen met het team nagaan waarom de resultaten niet worden behaald. Juist dit omgaan met tegenslag geeft een verdieping aan het werken als team.

Wilt u meer weten over teams? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs via
020 – 528 7322 of stuur een e-mail.