Teamcoaching en teambuildingsprogramma'sTeamscan Performability Scan, MBTI en Belbin Organisatieonderzoek Teamontwikkeling voor teamleiders

Organisatieonderzoek

Leidinggevende structuur en leiderschap
Het gaan werken in teams vraagt een andere inrichting van de organisatie. De leidinggevende structuur en de manier waarop teams zijn gevormd zijn onderwerpen die goed doordacht moeten zijn.  Binnen de teams wordt verantwoordelijkheid nemen en ondernemerschap gewaardeerd; dat kan alleen ontstaan als leidinggevenden dit proces in woord en daad bijstaan. En als de structuur in lijn is met deze doelstelling. Het vraagt om ruimte geven binnen kaders, sturen op het eindresultaat en het aanpassen van de planning- en controlcyclus. We helpen onze klanten te kiezen voor het model dat het beste bij hen past.

Organisatie-ontwerp
Het werken in teams vraagt een degelijke voorbereiding van het management. Teams die gezamenlijk aan een eindproduct werken of voor dezelfde klant bezig zijn, blijken bijvoorbeeld het meest succesvol. Belangrijk daarbij is ook dat ze voor hun resultaten niet afhankelijk zijn van andere teams in de organisatie. Wij helpen het management het doel, de organisatie-inrichting, de sturingsfilosofie en de te meten prestaties uit te werken.

Inzetbaarheid meten: Work Ability Index

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die het werkvermogen meet: de mate waarin een werknemer gezond kan blijven werken. Zowel lichamelijk en geestelijk. Een belangrijke vereiste in een tijd waarin van medewerkers wordt gevraagd om langer door te (gaan) werken.

Via de WAI-vragenlijst maakt de individuele werknemer een inschatting van zijn of haar werkvermogen. Dit is een goede voorspeller van iemands inzetbaarheid nu en in de toekomst. Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd. Werkvermogen staat niet op zichzelf; het staat sterk in relatie tot de aard van iemands werk, maar ook tot zijn of haar normen en waarden, competenties en gezondheid. Voor gezondheidsmanagement en gezondheidsbeleid is dit belangrijke informatie! De WAI kan binnen elke bedrijfssetting worden toegepast.Vanuit Upstream Consulting kunnen wij de inzetbaarheid van uw medewerkers toetsen en op basis hiervan gezond employabilitybeleid opzetten. Wij zijn geaccrediteerd om de WAI af te nemen.

Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs via
020 – 528 7322 of stuur een e-mail.