Regie bij verandering     Duurzame Inzetbaarheid/LoopbaanmobiliteitIndividuele coachingWorkshop Opnieuw Koers Bepalen

Regie bij verandering

Zijn veranderingen in organisaties eigenlijk wel te regisseren? Of is het een illusie en een teken van zelfoverschatting hierin te geloven? Tot op zekere hoogte denken we dat veranderingen zijn te regisseren. Maar wie alles wil regisseren vergeet dat mensen zelf beslissen en bepalen of ze echt meedoen aan de verandering of alleen maar doen alsof. De human factor is dus van groot belang.

Veranderen is dus niet alleen een rationeel proces maar zit vol irrationaliteit. Wie de irrationaliteit ontkent laat veel kansen op succes liggen. Wie anderen in beweging wil krijgen zal moeten uitgaan van hun beleving van de werkelijkheid en niet die van zichzelf. Wat houdt mijn mensen bezig, wat drijft ze en waar halen ze hun vervulling uit? Het zijn deze vragen die we in onze rol als regisseur van verandering ook beantwoord krijgen.

Veranderen vraagt een noodzaak, reden of doel. Sense of urgency is belangrijk. We helpen onze opdrachtgevers dit duidelijk over te brengen aan de mensen in de organisatie. We passen de wijsheid van Confucius toe:
"ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp
"

Daarna helpen we bij de inrichting van de verandering en begeleiden het management bij het sturen van het veranderingsproces. Onderweg meten we de effecten van de verandering.

Bij elke verandering hebben we aandacht voor de bovenstroom en de -irrationele- onderstroom. We geven mensen de kans mee te doen aan het veranderingsproces maar confronteren hen ook als ze de verandering tegenhouden.

De regie van verandering nemen we als adviseur of als interimmanager op ons.

Wilt u meer weten over veranderen? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs via
020 – 528 7322 of stuur een e-mail.